Település: Előterjesztések Testület:
HBMÖ
Képviselő testület
Választhat másik testületet: Választhat másik évet: 

 • Collapse
  [2022]Képviselő testület megtartott üléseinek előterjesztései
  • Expand
   Ülés:2022.01.14  (Képviselő testület)
   • Előterjesztés: Tag és póttag delegálása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz döntés-előkészítő bizottságaiba
   • Előterjesztés: A megyei közgyűlés tisztségviselőinek foglalkoztatásával kapcsolatos döntések
  • Expand
   Ülés:2022.02.04  (Képviselő testület)
   • Előterjesztés: Kezdeményezés a Debrecen, Piac utca 71. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére
  • Expand
   Ülés:2022.02.18  (Képviselő testület)
   • Előterjesztés: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
   • Expand
    Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
    • Melléklet: 02_2022__e...xlsx
    • Melléklet: 02_2022__e...xlsx
   • Előterjesztés: Beszámoló a közgyűlés bizottságai 2021. évi döntés-előkészítő, javaslattevő tevékenységéről, illetve a közgyűlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
   • Előterjesztés: Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2021. évben végzett tevékenységéről
   • Előterjesztés: Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről
   • Előterjesztés: Pályázat benyújtása a HUNG-2020 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra
  • Expand
   Ülés:2022.04.29  (Képviselő testület)
   • Előterjesztés: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
   • Előterjesztés: 2021. évi beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről
   • Előterjesztés: A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság személyi összetételének megváltoztatása
   • Előterjesztés: Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
   • Expand
    Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása
    • Melléklet: 05_HBMFU_u...pdf
  • Expand
   Ülés:2022.05.27  (Képviselő testület)
   • Előterjesztés: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
   • Expand
    Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
    • Melléklet: 02A_2021__...xlsx
    • Melléklet: 02B_2021__...xls
    • Melléklet: 02_2021__e...pdf
   • Expand
    Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
    • Melléklet: 03A_2022__...xlsx
    • Melléklet: 03B_2022__...xlsx
   • Expand
    Előterjesztés: Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat és a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi belső ellenőrzéséről
    • Melléklet: 4A_eloterj...pdf
    • Melléklet: 4B_2021__e...xls
    • Melléklet: 4B_2021_ev...docx
   • Expand
    Előterjesztés: A Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja 2021-27 című dokumentum módosítása
    • Melléklet: 05A_Hat_ja...xlsx
    • Melléklet: 05B_Hat_ja...xlsx
    • Melléklet: 05C_Hat_ja...xlsx
   • Expand
    Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ügyvezetőt érintő döntések meghozatala
    • Melléklet: 06_I_1__me...pdf
    • Melléklet: 06_I_2__me...pdf
    • Melléklet: 06_I_4__me...pdf
   • Expand
    Előterjesztés: Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóról
    • Melléklet: 07_1__mell...pdf
    • Melléklet: 07_2__mell...pdf
    • Melléklet: 07_3__mell...pdf
    • Melléklet: 07_4__mell...pdf
    • Melléklet: 07_5__mell...pdf
    • Melléklet: 07_6__mell...pdf
   • Expand
    Előterjesztés: A Healing Places projekt keretében kidolgozott „Fenntartható gyógyfürdő-fejlesztési koncepció – Hajdú-Bihar megye és Borsod-Abaúj-Zemplén egye” elfogadása
    • Melléklet: 08_1_Fennt...pdf
    • Melléklet: 08_2_Abstr...pdf
   • Expand
    Előterjesztés: Tájékoztató a termelésbiztonság növelése érdekében kialakított országos jégkármérséklő rendszer (JÉGER) működésével kapcsolatos tapasztalatokról
    • Melléklet: 09_Mellekl...docx
  • Expand
   Ülés:2022.06.24  (Képviselő testület)
   • Előterjesztés: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
   • Expand
    Előterjesztés: A RENATUR projekt keretében kidolgozott megyei cselekvési terv elfogadása
    • Melléklet: 02_Eloterj...docx
    • Melléklet: 02_Hataroz...docx
   • Expand
    Előterjesztés: A SinCE-AFC projekt keretében kidolgozott megyei cselekvési terv elfogadása
    • Melléklet: 03_Eloterj...docx
    • Melléklet: 03_Hataroz...docx
   • Előterjesztés: Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hazai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek 2022. első félévi előrehaladásáról
   • Előterjesztés: Tájékoztató a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, valamint a nemzetközi projektekben való részvételről
   • Előterjesztés: Interreg Europe internacionális pályázatokban való részvétel jóváhagyása
  • Expand
   Ülés:2022.09.23  (Képviselő testület)
   • Előterjesztés: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
   • Expand
    Előterjesztés: Tájékoztató a megye lakosságának 2019., 2020., 2021. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról, valamint a 2020., 2021. évi COVID-19 járvány elleni védekezésről
    • Melléklet: 02A_Mell_T...pdf
    • Melléklet: 02B_Mell_T...pdf
    • Melléklet: 02C_Mell_T...pdf
   • Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
   • Előterjesztés: Együttműködési megállapodás a Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum Plusz létrehozásáról
   • Előterjesztés: Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
   • Előterjesztés: Tájékoztató az OUR WAY projekt akciótervének előrehaladásáról
  • Expand
   Ülés:2022.11.18  (Képviselő testület)
   • Előterjesztés: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
   • Expand
    Előterjesztés: Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében
    • Melléklet: 02_04_mell...pdf
   • Expand
    Előterjesztés: Tájékoztató az MVM energetikai megoldásairól a növekvő villamosenergia-árak elleni küzdelemben – a jövő energetikai fejlődési irányairól
    • Melléklet: 03_MVM_HB_...pdf
   • Expand
    Előterjesztés: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének tájékoztatója a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő aktualitásokról
    • Melléklet: 04_mellekl...pdf
   • Expand
    Előterjesztés: A Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködését megalapozó helyzetfeltáró dokumentum, a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési stratégiája 2021-2027, és a Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési stratégiájának akcióterve 2021-2027 című dokumentumok elfogadása
    • Melléklet: 05_01_mell...pdf
    • Melléklet: 05_02_mell...pdf
    • Melléklet: 05_03_mell...pdf
   • Előterjesztés: Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának végrehajtásáról
   • Előterjesztés: Delegálás az INTERREG VI-A Románia-Magyarország Program Monitoring Bizottságába
   • Előterjesztés: A „Magyar Szürkék Útja – kulturális, tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosítószámú projektben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által elnyert támogatási részösszeg konzorciumi tag részére történő átcsoportosításának jóváhagyása
   • Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
   • Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
   • Előterjesztés: Igazgatási szünet elrendelése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalban
   • Előterjesztés: Támogatói nyilatkozat a Civilek a Fiatalokért Egyesület „Civil Közösségi Szolgáltató Központ” címbirtokosi pályázatának benyújtásához
  • Expand
   Ülés:2022.12.16  (Képviselő testület)
   • Előterjesztés: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a megtett intézkedésekről
   • Expand
    Előterjesztés: Tájékoztató a megye lakosságának 2019., 2020., 2021. évben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról, valamint a 2020., 2021. évi COVID-19 járvány elleni védekezésről
    • Melléklet: 02A_Mell_T...pdf
    • Melléklet: 02B_Mell_T...pdf
    • Melléklet: 02C_Mell_T...pdf
   • Expand
    Előterjesztés: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének tájékoztatója a szociális és gyermekvédelmi ágazatot érintő aktualitásokról
    • Melléklet: 03_mellekl...pdf
   • Expand
    Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
    • Melléklet: 04_2022__e...xlsx
   • Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének elfogadása
   • Expand
    Előterjesztés: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
    • Melléklet: 06A_hat_ja...docx
    • Melléklet: 06B_mell__...docx
   • Előterjesztés: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. évi ülésterve
   • Előterjesztés: A Danube Transznacionális Program pályázataiban való részvétel jóváhagyása
   • Előterjesztés: Szándéknyilatkozat a 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz négynyomúsításának 2024. december 31-ig történő megvalósíttatására
   • Előterjesztés: Meghívó
>[Nyitó oldal]

Ha nem a képviselőtestület előterjesztései érdeklik, hanem annak valamelyik bizottságáé, akkor a fenti legördülő menüből válassza ki a megfelelő bizottságot.
A "+" jelekre kattintva bontsa ki a baloldali menüt. Válassza ki a menüből a megfelelő évet, majd az ülés dátumát. A kiválasztott ülést tovább bontva válassza ki a letölteni kívánt előterjesztést vagy annak valamelyik mellékletét.
Kibonthatja egyszerre az egész menüt a [Kibont mindet] gombra klikkelve.
Csak az "Előterjesztés:" vagy a "Melléklet:" menüpontoknál lehet dokumentumokat letölteni. A zárt ülések előterjesztései nem tölthetők le az oldalról.