Kereső

Kezdőlap

Bemutatkozás

E-önkormányzat

E-ügyintézés

Adobe Reader letöltése


Jogszabály kereso


Társulási portál        Hírek        Nyomtatványok        Térkép        Laptérkép

Ügyleírások
  Ügyek
  Adóügyek
  Általános
  Túlfizetés átvezetés
  Méltányossági kérelem egyéni vállalkozó
  Méltányossági kérelem gazdasági társaság
  Túlfizetés visszaigénylés
  Adó és értékbizonyítvány
  Igazolás helyi adótartozás hiányáról
  Építményadó
  Építményadó megszüntetése
  Építményadó bevallás
  Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után
  Idegenforgalmi adó megszüntetése
  Önellenőrzés idegenforgalmi adónál - napos
  Bejelentkezés idegenforgalmi adó alá
  Bevallás idegenforgalmi adó alá napos
  Bevallás idegenforgalmi adó alá négyzetméteres
  Változás bejelentés idegenforgalmi adóhoz
  Helyi iparűzési adó
  Bejelentés helyi iparűzési adó összegéről
  Bevallás ideiglenes jellegű tevékenységről
  Bevallás iparűzési adónál
  Bejelentkezés helyi iparűzési adóhoz
  Önellenőrzés iparűzési adóban
  Változás bejelentés helyi iparűzési adóhoz
  Vállalkozók kommunális adója
  Kommunális adóbevallás magánszemély
  Kommunális adó megszüntetése
  Önellenőrzés kommunális adónál
  Bejelentés kommunális adó összegéről
  Bejelentkezés kommunális adó vállalkozás
  Kommunális adóbevallás vállalkozás
  Talajterhelési díj
  Bejelentkezés talajterhelési díjhoz
  Bevallás talajterhelési díj fizetési kötelezettségről
  Termőföld bérbeadásbál származó jövedelem adója
  Bérbeadó termőföld bérbeadásáról származó jövedelem bevallása
  Kifizető magánszemély és vállalkozás termőföld bérbeadásáról származó jövedelem bevallása
  Termőföld bérbeadás önellenőrzése
  Általános igazgatás, engedélyezés
  Engedély
  Közterület foglalási engedély kérelem
  Telepengedély megszüntetése
  Bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése
  Bejelentés-köteles ipari tevékenység adataiban változás bejelentése
  Bejelentés-köteles ipari tevékenység megszüntetése
  Fakivágási engedély
  Közterület felbontása iránti kérelem
  Telepengedély adataiban bekövetkezett változás bejelentés
  Telepengedély kiadása
  Zajkibocsátási határérték megállapítása
  Hatósági bizonyítvány
  Hatósági bizonyítvány kiadása
  Tűzvizsgálatról hatósági bizonyítvány
  Igazolás
  Jegyzői igazolás lakásvásárlási hitelhez
  Jegyzői igazolás szerencsejáték felügyelethez
  Lakóhely igazolás
  Mozgáskorlátozottak
  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
  Mozgáskorlátozottak szgk. átalakítási támogatása
  Mozgáskorlátozottak szgk. szerzési támogatása
  Hadirokkant ellátás
  Hadigondozásba vétel
  Hadirokkantság megállapítása céljából történő orvosi felülvizsgálat
  Állattartás
  Méhészet kijelentkezés
  Méhészet bejelentés
  Veszélyes ebtartás bejelentése
  Bejelentés veszélyes ebtartás megszüntetéséről
  Egyéb
  Adatkezelésről szóló tájékoztatás
  Bejelentés zaj, környezeti ártalom esetén
  Birtokvédelmi eljárás
  Földvásárlás- és bérlet kifüggesztése
  Lakossági panaszügyek
  Gyomos ingatlan bejelentése
  Építéshatósági ügyek
  Egyszerűsített építésügyi hatósági engedély
  Bontási tevékenység bejelentés
  Építési tevékenység bejelentés
  Használatbavételi tevékenység bejelentés
  Összevont építésügyi hatósági engedély
  Bontási engedély
  Elvi építési engedély megadása
  Építési engedély kiadása
  Fennmaradási engedély
  Használatbavételi engedély
  Lemondó nyilatkozat építési engedély vonatkozásában
  Gyámügyek
  Családi jogállás rendezése
  Apaság vélelmének megdöntése
  Apaság megállapítása
  Kapcsolattartás
  Időszakos kapcsolattartás
  Kapcsolattartás volt házastársak között
  Kapcsolattartás volt élettársak között
  Egyéb
  Családbafogadáshoz hozzájárulás
  Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
  Gyermektartásdíj megelőlegezése
  Képzelt apa adatainak megállapítása
  Tájékoztatás a vér szerinti szülő adatairól
  Gondnoki tisztség alóli felmentés
  Otthonteremtési támogatás
  Törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása
  Pénzkivét engedélyezése gyámhatósági betétből
  Hagyatéki ügyek
  Nyilatkozat hagyatéki vagyonról
  Póthatgyatéki eljárás iránti kérelem
  Szabálysértési ügyek
  Szabálysértési kifogás benyújtása
  Szociális ügyek
  Gyermek
  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálata
  Gyermekétkeztetési intézményi térítési díj kedvezmény
  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  Időskorúak, betegek
  Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
  Ápolási díj felülvizsgálata
  Időskorúak járadéka
  Ápolási díj
  Közgyógy
  Alanyi közgyógy ellátás
  Méltányossági közgyógyellátási igazolvány igénylés
  Normatív közgyógyellátási igazolvány igénylés
  Lakás
  Krízishelyzetbe került személyek támogatása
  Átmeneti segély
  Energiafelhasználási támogatás
  Adósságkezelési szolgáltatás
  Lakásfenntartási támogatás
  Temetés
  Köztemetés
  Temetési segély
  Aktív korúak ellátása
  Rendszeres szociális segély
  Bérpótló támogatás
  Vállalkozás, kereskedelem
  Egyéb szálláshely-nyújtás engedélyezés
  Egyéb szálláshely-nyújtás módosítás
  Egyéb szálláshely-nyújtás törlés
  Kereskedelmi tevékenység bejelentése
  Működési engedély kiadása
  Változásbejelentés kereskedelmi tevékenységnél
  Működési engedély leadása
  Kereskedelmi szálláshely-nyújtás engedélyezése
  Kereskedelmi szálláshely-nyújtás módosítás
  Kereskedelmi szálláshely-nyújtás törlése
  Üzlet nyitvatartásának megváltoztatása
  Mozgóbolt engedélyezése
  Anyakönyvi ügyek
  Anyakönyv kérés
  Bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat kérése
  Halotti anyakönyvi kivonat kérése
  Házassági anyakönyvi kivonat kérése
  Születési anyakönyvi kivonat kérése
  Házasság
  Házassági névviselési forma módosítás
  Házasságkötés előtti várakozási idő alól felmentés
  Kiskorúak házasságkötéshez szükséges előzetes engedély
  Egyéb
  Állampolgársági kérelem
  Születési név módosítás iránti kérelem
  Okmányügyek
  Jármű
  Hatósági bejegyzés törlése
  Jármű forgalomból kivonása végleges
  Jármű forgalomból kivonása átmeneti időszakra
  Véglegesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése
  Jármű származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétele és az ehhez szükséges okmányok
  Használt jármű forgalomba helyezése
  Négykerekű segédmotoros-kerékpárok forgalomba helyezése
  Bejelentés jármű üzembentartójában történő változáshoz
  Jármű tulajdonjog-változásának nyilvántartásba-vétele (átírás)
  Hatósági bejegyzés
  Új jármű forgalomba helyezése
  Jármű forgalomból kivonása ideiglenes
  Ideiglenesen kivont jármű ismételt forgalomba helyezése
  Jármű okmány cseréje, pótlása
  Műszaki adatok változása
  Rendszám változás
  Tulajdonos vagy üzembentartó adatainak változása
  Parkolási Igazolvány
  Parkolási igazolvány igénylése
  Parkolási igazolvány cseréje
  Parkolási igazolvány pótlása
  Vezetői engedély
  Vezetői engedély igénylése
  Vezetői engedély cseréje
  Vezetői engedély pótlása
  Külföldi vezetői engedély honosítása
  Nemzetközi vezetői engedély
  Úti okmány
  Magánútlevél igénylése
  Második magánútlevél
  Szolgálati útlevél
  Hajós szolgálati útlevél
  Úti okmány leadása
  Úti okmány cseréje
  Egyéni vállalkozó
  Egyéni vállalkozás bejelentése
  Egyéni vállalkozás változásbejelentése
  Egyéni vállalkozás szüneteltetése
  Személyi igazolvány
  Személyi igazolvány igénylése
  Lakcím igazolvány igénylése
 
Intézmények

Közérdekű

Egyéb

Kapcsolatfelvétel   Látogatók száma: Impresszum