Kereső

Kezdőlap

Bemutatkozás

E-önkormányzat

E-ügyintézés

Adobe Reader letöltése


Jogszabály kereso


Társulási portál        Hírek        Nyomtatványok        Térkép        Laptérkép

Iskolák
Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskolája
Vezető Erdeiné Hákli Ildikó
Cím 4161 Báránd Kossuth út 53-55.
Telefon 06/54/466-032
Fax 06/54/466-032
Email polgarm.hiv@matavnet.hu
Feladatai

Az 1600-as évek körül már működik iskola, amikor is a község lakói a reformáció elkötelezett hívei voltak.

A jelenlegi iskola "öreg" épületei a XIX. században épültek - a kor követelményeinek megfelelően – tanítói lakásokkal együtt.

Az 1948-as államosításkor - a református és katolikus egyház együttesen kilenc tanteremmel rendelkezett.

1960-ban épült fel az új, két tantermes iskolaépület

1985 - a kor igényeit kielégítő - 8 tantermes, emeletes iskolát kap a község

1992 - elkészült a bővítés, újabb négy tanteremmel.

Ma már ideális körülmények között, jól felszerelt iskolában folyik a nevelő-oktató munka, ahol szép park, játszó- és sport udvar, kézilabda- és röplabdapálya, salakos futó- és füves futballpálya áll a gyerekek rendelkezésére.

Nyaranta - iskolánk büszkesége – balatongyöröki üdülőházunk fogadja gyermekeinket és a község pihenni vágyó lakóit.

"Járműparkunk" egy 44 fő utaztatására alkalmas Ikarus autóbusz. Az Ikarus különlegesen kedves számunkra, hisz községünk és egyben az iskola német barátja és támogatója, a böblingeni Heinz Hettler úr ajándékozta nekünk.

2001 tavasza óta - "Biharország" egy alig 3000 lelkes faluja, a Nagykunság, Sárrét és Bihar szögletéből – Báránd, " közvetlen kapcsolatba" tud lépni a "Világgal", bekötésre került az Internet . Oktatjuk a számítástechnikai ismereteket.

Gyermekeink német nyelvet tanulnak, de tervezzük az angol bevezetését is.

Tanulóink hegedű, zongora és furulya tanszakokon zeneiskolai képzésben vehetnek részt. Nagyon kedvelt a népi tánc. Több csoportunk működik.

Tehetséges rajzosaink a területi versenyek állandó résztvevői. Munkáikból az iskola folyosóján állandó kiállítás nyílt, képeik díszítik a tantermek falát.
Munkáik felhasználásával évente készítünk képeslapokat, fali- kártya és asztali naptárakat.

Színjátszó szakkörünk állandó szereplője valamennyi községi és iskolai ünnepélynek, megemlékezésnek.

Rendezvényeink: megemlékezések nemzeti ünnepeinken, a zeneiskolások és az iskolai énekkar karácsonyi koncertje, a testvérosztályok mikulás napi találkozói, farsang, szülők bálja, a májusi tábortűz, "vonatos kirándulások"- együtt a szülőkkel és nagyszülőkkel.

Működik iskolánk alapítványa, melyet, egy - a községünkből elszármazott- kedves, idős hölgynek köszönhetünk. A " Rákosi Irén Alapítvány" támogatja tehetséges gyermekeink jutalmazását, segíti a nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek üdültetését.


Büszkék vagyunk " kis környezetvédőinkre", kik - a "Barátunk a természet!" címmel meghirdetett országos vetélkedő kecskeméti döntőjében - immár negyedik éve minden egyes alkalommal - dobogós helyet vívtak ki maguknak.

Az iskola nevezetes vendégei:
ˇ A Hettler házaspár a németországi Böblingenből
ˇ Községünk szülöttei és díszpolgárai
– Körtvélyesi Magdolna festőművész
– Balassa Iván néprajztudós professzor

Jeles tanáraink voltak: Raffay Lajos tanító úr - a "Lámpás " - még a múlt század hosszú évtizedeiből és Mosonyi István "Kántortanító Úr"- ki évtizedeken keresztül irányította községünk kulturális életét. Emléküket gyermekeink kegyelettel megőrzik.

Az iskola volt igazgatói:
Zsadon Lajos 1912-32, Raffay Lajos 1932-48, Nagy Mihály 1948-50, Kölcsey Aladár 1950-53, Valkovits Zoltán 1953-63, Kovács Tibor 1963-75, Deli Andor 1975-2000.
Az iskola

A jelenlegi vezetés: Igazgató: Ulveczki Lajosné tört.-orosz.

Igazgatóhelyettes: Szilágyi Csabáné mat.-rajz.

Munkaközösség vezetők: Kabai Józsefné bio.-földr., Erdeiné Hákli Ildikó tanító-magyar, Kissné Széll Etelka mat.-fiz.,

A jelenlegi tanári kar: Andrási János ének, Deli Valéria földr.-testnev., Kissné Fráter Viola bio.-mg.ism., Kiss Gyula bio.-földr.- német, Kiss Lajos mat.-kém.-szám.techn. Tanítók: Berdéné Markó Magdolna, Galgócziné Somogyi Erzsébet, Hódosné Dienes Gyöngyi, Kovács Gyula, Kovács Gyuláné, Kovács Katalin, Majorosné Kovács Ildikó, Szekrényesi Kálmánné, Ursz Lajosné.

 

Az iskolai tanulók száma: 216 fő

 
Intézmények

Közérdekű

Egyéb

Kapcsolatfelvétel   Látogatók száma: Impresszum