Kereső

Kezdőlap

E-önkormányzat

E-ügyintézés

Adobe Reader letöltése


Jogszabály kereso


Társulási portál        Hírek        Nyomtatványok        Térkép        Laptérkép

Rendelettár...
- A gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 8.2007. (III.30.) Ör.
- A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28.2013. (XI.31.) Ör.
- a házasságkötés hivatali helyiségen, valaint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2017. (II.17.) Ör (2017.02.18.)
- A helyi civil szervezetek támogatásáról, az államháztartáson kívülre történő forrás átadására átvételére vonatkozó szabályokról szóló 7.2016. (IV.28.) EGYSÉGES
- a helyi iparűzési adóról szóló 2/2017. (II.17.) Ör (2017. 02. 18.)
- A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 8.2016. (IV.29.)
- A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9.2014. (X.23.) Ör.
- A Képviselő-testület és szervei SZMSZ szóló 8.2013. (II.28.) Ör. EGYSÉGES 2016.12.07.
- A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyívelvezetésről szóló 17.2009. (IX.25.) Ör.
- A köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 1.2014. (VI.22.) Ör. EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014.06.01.
- A közterület filmforgatási célú felhasználásáról szóló 21.2013. (X.21.) Ör.
- A közterület használatáról szóló 9.2006. (IV.13.) Ör.
- A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról szóló 22.2013. (XI.29.) Ör.
- A köztisztaságról, a település környezet fenntartásáról vmint a szervezett köztiszt. igénybevételéről szóló 18.2004. (X.14.) Ör.
- A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól,a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 32013. (I.31.) ör.
- A községi piacról szóló 11.2014. (XI.28.) Ör. EGYSÉGES 2016.10.13.
- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2017. (XII.01.) Ör.
- A parlagrű írtásáról szóló 19.2000. (XI.2.) Ör.
- A szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 14.2013. (VI.15.) Ör.
- A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 14/2016. (VII.01.) Ör
- A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5.2015. (II.27.) Ör. 2016.12.07.
- A természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 18.2016. (XI.25.) Ör
- Az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló 4.2015. (II.27.) Ör.
- Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13.2016. (V.27.)
- Az építészeti, történeti értékűk miatt helyi védelemben részesítéséről szóló 20.1999 (VII.10) Ör.
- Az idegenforgalmi adóról szóló 24.2013. (XI.29.) Ör.
- Az önk. tulajdonú lakás és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 11.2006. (VI.22.) Ör. - EGYSÉGES 2016.01.29.
- Az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6.2016. (III.08_) Ör
- az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22.2009. (X.30.) ÖR (2017. 03.03.) EGYSÉGES
- Az önkormányzat vagyonáról szóló 5.2013. (II.28.) ör.
- az önkormányzat vagyonáról szóló 5.2013. (II.28.) ör. EGYSÉGES 2015. 02. 12.
- Az önkormányzati vagyon értékesítésének és hasznosításának versenyeztetési szabályzatáról szóló 14.2015. (VII.17.) Ör.
- Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületéneke a nagyközségi Önk. jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 3.1993. (II.11.) Ör.
- Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12.2016. (V.27.)
- Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól 3.2015. (II.27.) EGYSÉGES 2016.05.28.
- Földes Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4.2016. (III.04.) Ör
- Földes Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2017. (III.03.) (2017.03.04.)
- Földes Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13.2015. (V.29.) Ör.
Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX.21.) ör. EGYSÉGES SZERKEZETŰ 2017.03.31.
 
Intézmények

Közérdekű

Egyéb

Kapcsolatfelvétel   Látogatók száma: Impresszum